Non-Swedish? English summary of webpage

Info: Frågor & Svar

Kan man göra flera piercingar samtidigt? Rabatt då?
Offer svarar:

Det är absolut möjligt att göra flera piercingar på samma person samtidigt. Man bör dock ha klart för sig att det blir lite mer för kroppen att hantera. I praktiken innebär det framförallt att om det blir problem med den ena piercingen, är det större risk för problem med den/dom andra. Att göra fler än tre-fyra stycken (beroende på ställe) är sällan rekommenderat. Vill man kan man pierca ena stället, och vänta någon vecka tills man ser att det börjat läka, och pierca andra stället då.

Ibland kan det vara otaktiskt att ta flera samtidigt, t ex gör båda sidor av läppen att man har lite svårare att äta, eller i båda öronen (framförallt broskpiercingar) att man kan ha svårare att ligga ner bekvämt (annat än på rygg).

Eftersom jag försöker hålla ner priserna totalt samt inte vill indirekt straffa dom som inte har pengar för att göra alla piercingar samtidigt, ger jag normalt ingen rabatt vid flera piercingar. Undantag från detta är öron (oavsett var) samt enpunktspiercing. Se priser och prislista för specifik information.

Tillbaka till frågorna
.