Non-Swedish? English summary of webpage

OBS: Google f√•r ibland f√∂r sig att jag flyttat eller st√§ngt — jag √§r fortfarande aktiv p√• Mariehem.

Info: Sterilitet

Tillstånd för hygienisk behandling

För att kunna utföra piercing på ett hygieniskt sätt krävs ett antal uppfyllda kriterier. Dessa följs självklart på Offer Studio, vilket också intygas av att studion är godkänd av Miljö och hälsoskydd, som är den instans som utfärdar tillstånd för hygienisk behandling, så som piercing. Innehar inte en piercingstudio ett sådant begår piercaren ett brott vid håltagning. Den största delen handlar om att kunna utföra piercing på ett sterilt och säkert sätt.

Allmän hygien

Till att börja med krävs en god allmän hygien. Normal städning ska utföras regelbundet, skåp och andra möblemang rengörs på godtagbart sätt osv.

Sterila kanyler och smycken

Sterilförpackningar Så här kan sterilförkackningar se ut, och ska vara förpackade ända till användning.
Vid håltagning används oftast kanyler, och dessa ska vara sterila. Har studion en autoklav går det att sterilisera dessa på egen hand, men detta är sällan i praktiken möjligt. Att återanvända en kanyl genom att sterilisera den igen är i teorin möjligt, men kanylen skulle vara betydligt slöare, och därför göra märkbart mer vävnadsskada. Dessutom krävs det betydligt mer avancerade autoklaver (högre tryck osv) för att kunna sterilisera ihåliga objekt. Kanylerna som de flesta använder, inklusive Offer Studio, är steriliserade engångskanyler. Dessa öppnas medan kunden är närvarande, och slängs i speciell kanylburk för säker förvaring och förstöring.

De smycken som sätts in i en nytagen piercing ska vara sterila. Det räcker ej att koka eller sprita dom. De flesta större piercingstudios har därför en autoklav, och kan därför lagerhålla betydligt fler smycken (sterilisering har alltid ett utgångsdatum, längd beror på steriliseringstyp, förpackning och förvaring). Eftersom autoklaver är dyra, och kräver underhållning, innehar Offer Studio ingen egen autoklav. Istället anlitas företag för att sterilisera och förpacka samtliga smycken som används som initiala smycken. Sterilförpackningen öppnas vid kundens närvaro.

Sterila verktyg

Utgångsdatum Det är viktigt att utgångsdatumet för steriliseringen inte har passerats.
Största anledningen till att piercingstudios har en egen autoklav har varit pga kravet att sterilisera verktygen inför varje kund. På Offer Studio används i regel en nyare modell av verktyg, som är av engångstyp. Dessa är enskilt förpackade i sterilförpackningar, och kasseras efter användning. Vid vissa speciella piercingtyper används andra verktyg som ej är av engångstyp, och dessa skickas iväg för sterilisering.

Ren arbetsmiljö

För att upprätthålla ren arbetsmiljö tillämpas skofri zon på Offer Studio. I övrigt används icke-porösa och lättrengörliga material på arbetsbord, pallar osv. Dessa, samt övriga ytor som vidrörs, rengörs mellan varje kund med ämnen som förintar mikroorganismer.

Handskar

För att inte tillföra bakterier och dylikt från piercaren, samt mellan kunder, används handskar vid piercing. Ibland kräver utförandet att flera par handskar används. Det är viktigt att påtala eventuella allergier (latex t ex) innan, så att lämpliga handskar kan användas.

Självkontroll

En stor del av tillståndet från Miljö och hälsoskydd handlar om självkontroll. Det innebär att det finns rutiner för hur hygienen kontrolleras och upprätthålls, och rutiner för oväntade händelser et cetera.
.