Non-Swedish? English summary of webpage

OBS: Google har hittat på att jag är mitt i stan och/eller stängd — jag är fortfarande aktiv på Mariehem.

Piercingar: Öra (snibb/kant)

Andra namn / varianter: Örsnibb/earlobe, vissa helix
Läktid: 2-4 månader

Allmänt

Piercingar i öronen, speciellt örsnibben, ses ofta som lättare och mindre utsatta piercingar (folk är inte lika noga att sköta dessa) än andra. Detta är inte riktigt sant, utan en bör ge dessa piercingar minst samma omsorg som övriga piercingar får. Dessa bör inte tas med pistolHåltagningspistol
Ett föråldrat och dåligt sätt att göra piercingar. Håltagningspistolen går ej att rengöra (och är ej en engångsprodukt), varför den rent hygieniskt bör uteslutas. Dessutom skapas mer ärrvävnad jämfört med kanyl, vilket gör att hålet syns mer om man tar ut den, samt är svårare att töja och mer svårläkt. Man bör ta alla piercingar med kanyl (eller liknande), även öronpiercingar.
eller liknande, då det bland annat skapar betydligt mer ärrbildning.

Placering

Detta gäller de mjukare delar av örat, som framförallt är örsnibben och en bit upp längs kanten (helix).

Smycke

Under läktidenLäktid
Läktiden är den tid man beräknar att en nytagen piercing läker sig (bildar hudvävnad t ex). När läktiden är över så känns piercingen helt ok, ingen irritation, rodnad, ömhet eller liknande. Tänk dock på att piercingen fortsätter läka efter den s k läktiden. Kan vara bra att veta om man vill töja, då man bör vänta extra länge efter läktiden.
sätter jag i regel in en kort stav eller labretLabret
Labret är en stav med en platt baksida. På andra sidan av staven (den som i regel pekar ut från kroppen) är en gänga, där t ex en kula sitter. Denna kan bytas mot t ex en kon.
på 1,2. Önskas en grövre, vanligen om töjning står på planeringen, går det att få 1,6 mm direkt. Traditionella örsnibbssmycken är ofta något tunnare än detta, men det leder inte till några problem. Speciellt örsnibben är vanlig att töjaAtt töja
Det handlar om att man vill utvidga hålet, d v s få in större smycken. Att töja piercingar är nästan en hel vetenskap i sig. Det finns flera sätt, men en grundregel är att låta hålet läka helt först, och sedan ta det lugnt, inte mer än någon millimeter per månad.
, och då finns det alla möjliga och omöjliga smycken.

Under läktiden

Rengöringen jag rekommenderar är koksaltlösning. Det går utmärkt att göra egen sådan till mjukare delarna av örat, där även snäll neutral två fungerar. En smidig lösning är annars att köpa i första hand är H2OceanH2Ocean spray
Steril koksaltlösning med enzymer som gör att läkning av piercing går snabbare. Detta framtaget för rengöring av piercingar under läktiden framförallt ovanför halsen men ej i munhålan. För piercingar i näsvingen eller hårdare delar av öronen är detta överlägset. Kostar 100 kr hos Offer Studio.
spray, som är en steril koksltlösningsspray som finns hos Offer Studio.

Dölja eller ta ur

Piercingar i öronen tar ofta ett tag innan dom växer igen från att smycket tagits, vilket gör det möjligt att gå utan smycke ett längre tag. Detta är speciellt sant när hålet gjorts på ett dåligt sätt (pistol, för stark rengöring osv). Testa dig fram för att se hur länge din läkta öronpiercing kan vara utan smycke. Töjs örsnibben på ett snällt sätt kan den i regel växa igen helt om den töjts till max 6-8 mm. Undantag finns såklart.

.